• Gyldensteen Gods

  Historie

Gyldensteen Gods og dets historie

Hovedbygningen på Gyldensteen Godser er opført i 1640 af Gregers Krabbe og bygget ovenpå et senmiddelalderligt voldsted.

Første gang stedet nævnes er i 1409 under navnet Enggaard.

Den 2. april 1717 bliver franskmanden Jean Henri Huguetan baron d´Odyck optaget i den danske grevestand under navnet Gyldensteen. Historien vil, at han var i pengebekneb men stædigt bedyrede, at han kunne forgylde hver en sten. Greve Gyldensteen - Jean Henri Huguetan - erhverver i 1719 Enggaard.

Den 7. april 1720 udsteder Kong Frederik IV erektionspatentet på grevskabet og hovedgården Enggaard skifter navn til Gyldensteen. Familien Bernstorff- Gyldensteens ejerskab af Gyldensteen Gods kan således føres helt tilbage til år 1720.

Slægten Bernstorff-Gyldensteens våbenskjold kan føres tilbage til Andreas Erich Heinrich Ernst Lensgreve Bernstorff-Gyldensteen som ejer Gyldensteen Gods i perioden 1827 - 1837.

Der har gennem tiden boet mange farverige personager på Gyldensteen. En af dem er Constance Henriette Frederikk Johansdatter lensgrevinde von Knut-Gyldensteen som ved faderens død i 1802 arvede det fynske grevskab. Hendes første ægteskab var med Johan (Hans) Hartvig Ernst greve Bernstorff, der døde i en alder af kun 24 år og med hvem hun fik Andreas Erich Heinrich Ernst Lensgreve Bernstorff-Gyldensteen.

Grevinden var igennem 3 ægteskaber, før hun faldt til ro i sit fjerde ægteskab med den russiske oberst, Aphanasi de Wansowitz. Det siges om grevinden, at hun var en yderst driftig dame, der med stor iver administrerede og forvaltede sit gods. Dog havde hun vise særheder. For eksempel havde hun for vane at ride bort fra Gyldensteen hver eneste juleaften, da hun var besat af tanken om at godset ville synke i grus julenat.

Gyldensteen Gods

Vigtige begivenheder

 • 2. april 1717
  Jean Henri Huguetan bliver optaget i den danske grevestand under navnet Gyldensteen.
 • 1719-1720
  J.H. Huguetan opkøber jordbesiddelser på Nordfyn
 • 7. april 1720
  Erektionspatentet på grevskabet Gyldensteen. Hovedgården Enggaard skifter navn til Gyldensteen, grevskabets størrelse er da 2325 tønder hartkorn beliggende hovedsageligt indenfor en trekant afgrænset af Ore, Uggerslev og Gyldensteen
 • 1749
  Barnebarnet Marguerite Monteleone, gift Knuth( Knuthenborg) arver. Hendes søn - den næste lensgreve - er da 3 år og grevskabet varetages di 25 år af en "oberadministrator"
 • 1752
  Marguerite dør og greveskabet overdrages til sønnen Johan Henrik Knuth
 • 1771
  "oberadministratoren" overdrage grevskabet til Johan Henrik Knuth
 • 1788
  Stavnsbåndet ophæves
 • 1802
  Constance Knuth-Gyldensteen arver ved faderens død. Constance K.G. var i et år gift med Andreas Peter Bernstorffs ældste søn ( det første af fire ægteskaber) I dette ægteskab fødes sønnen Andreas E. H. E. Bernstorff.
 • 1804-1835
  Bøndergods fordelt over hele Nordfyn sælges
 • 1804
  Hovedgården Jerstrup købes til grevskabet
 • 1827
  A. E. H. E. Bernstorff-Gyldensteen overtager grevskabet fra sin mor som dør kort tid efter
 • 1829
  Hovedgården Harritslevgård købes til grevskabet
 • 1834
  Hovedgården Sandagergård købes til grevskabet
 • 1837
  Sønnen Johan H.E. Bernstorff-Gyldensteen arver grevskabet
 • 1870
  Det store inddæmningsprojekt udføres
 • 1898
  Hugo K.G. Bernstorff-Gyldensteen arver grevskabet
 • 1919
  Erich A. E. Bernstorff overtager fra faderen grevskabet og tager navnet Bernstorff-Gyldensteen. I disse år foretages lensafløsningen som følge af jordreformer. Godset er nu på 380 tdr. hartkorn hvilket svarer til 3600tdr. land, foruden ca. 1000 tdr. landskov
 • 1954
  Carl-Johan F.F.H.M. Bernstorff overtager godset efter sin far
 • 1960
  Ladegården på Gyldensteen nedbrænder ( opført 1636)
 • 1960
  Det inddæmmede areal opdyrkes ( ca. 800 tdr. land)
 • 1984
  Frants E. Bernstorff overtager godset efter sin far
 • 1999
  Efter faderens død overtager F. E. Bernstorff titel og navnet Bernstorff-Gyldensteen.
 • 2011
  Det 616 ha store inddæmmede Gyldensteen Strand med reservatet ved Ore Strand, og de tidligere øer Lindholm og Langø sælges til Aage. V. Jensen Naturfond . Godset er nu på ca. 1200 ha.

Hos Gyldensteen kan du købe brænde aflagt i meterstykker ved farbar vej eller som selvskovning. Køber du over 10 rm kan vi tilbyde levering

Kontakt os gerne for aftale om levering. +45 6481 1058

Certificering

Gyldensteen Gods drives med fokus på kvalitet og respekt for naturen.

Gyldensteen Gods er certificeret efter GLOBALG.A.P. og ISO 22000:2005. og til pakning af økologisk frugt og grønt.

Se certificeringerne her

GLOBALG.A.P           ISO 22000:2005               Øko                PEFC

Skovbruget drives efter det internationale regelsæt for bæredygtigt skovbrug 

Gyldensteen Trading | Peter Alexander Bernstorff
+45 27 20 77 02 | peter@gyldensteentrading.com

Medier

Gyldensteen Gods | Gyldensteensvej 101 DK 5400 Bogense
+45 6481 1058 gyldensteen@gyldensteen.dk